top of page
zinatiekare_4_3_1.2.3-min.png

Lietošanas noteikumi

Noteikumi aktualizēti 12.07.2022.

Šie lietošanas noteikumi (turpmāk -“Lietošanas noteikumi”), nosaka juridiski saistošos noteikumus un nosacījumus pakalpojumu un informācijas izmantošanai vietnē www.zinatiekare.lv (turpmāk -“Mājaslapa”). Ieejot Mājaslapā, Jūs piekrītat ievērot Lietošanas noteikumus, kuri stājas spēkā uzreiz pēc Jūsu pirmā Mājaslapas apmeklējuma. Ja Jūs nepiekrītat Lietošanas noteikumiem, lūdzu neizmantojiet Mājaslapu.

 

Mājaslapu uztur un pārvalda Chemical Works of Gedeon Richter Plc. (reģistrētā adrese: 1103 Budapešta, Gyömrői út 19-21.; reģistrācijas numurs: Cg. 01-10-040944;) ar pārstāvi Latvijā - Ārvalstu komersanta “Chemical Works of Gedeon Richter Plc.” Pārstāvniecība  (reģistrētā adrese: K.Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167; reģistrācijas numurs 40006004398) – (turpmāk “Uzņēmums”, “mēs”, vai “mūsu”). Chemical Works of Gedeon Richter Plc.  ir farmācijas uzņēmums un Mājaslapas mērķis ir sniegt informāciju

 

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pārskatīt vai grozīt Lietošanas noteikumus. Jūs varat noteikt, kad Lietošanas noteikumi ir pēdējo reizi pārskatīti, pārbaudot norādi “Noteikumi aktualizēti” Lietošanas noteikumu augšējā daļā. Iesakām Lietošanas noteikumus izdrukāt turpmākai izmantošanai. Ja ir kāda pretruna starp Lietošanas noteikumiem un īpašajiem noteikumiem, kuri norādīti citur Mājaslapā, tad noteicošie ir Lietošanas noteikumi. Jūs esat atbildīgs arī par to, lai visas personas, kuras piekļūst Mājaslapai, izmantojot Jūsu interneta savienojumu, būtu informētas par Lietošanas noteikumiem un citiem piemērotajiem noteikumiem un nosacījumiem un lai tos ievērotu. Mēs varam laiku pa laikam atjaunināt un mainīt informāciju Mājaslapā.

1. IEROBEŽOTA IZMANTOŠANA

Mājaslapas saturs un visi tajā publicētie materiāli ir Uzņēmuma intelektuālais īpašums, un mēs Jums sniedzam tikai ierobežotu neekskluzīvu, nenododamu, nepiešķiramu atļauju Mājaslapā piedāvātā satura izmantošanai. Šos darbus visā pasaulē aizsargā autortiesību likumi un līgumi. Visas šādas tiesības ir aizsargātas. Mēs (un visas attiecīgi identificētas personas) vienmēr esam atzīstami par Mājaslapas satura autoriem. Jums jāsaglabā un jāņem vērā visas atrunas attiecībā uz autortiesībām un citām intelektuālajām tiesībām, kas atrodamas lapās, kuras lejupielādētas un izdrukātas no Mājaslapas. Jums nav atļauts izmantot Uzņēmuma nosaukumu un preču zīmes bez mūsu iepriekšējas atļaujas. Jums nav atļauts daļēji vai pilnībā izplatīt, pārveidot vai izmantot Mājaslapas saturu, tostarp visu saturu, tā attēlus, audio un video materiālus, publiskiem vai komerciāliem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Uzņēmuma atļaujas. Jūs apzināties un piekrītat, ka visu Mājaslapā publicēto saturu aizsargā Autortiesību likums un to nekādā veidā nedrīkst izmantot bez Uzņēmuma un attiecīgo autoru atļaujas, ja tas neatbilst Lietošanas noteikumos definētajiem nosacījumiem vai attiecīgā Mājaslapas tekstā noteiktajiem nosacījumiem. Uzņēmums un citas trešās personas nepiešķirs un nenodos Jums nekādas personīgās vai mantiskās tiesības vai atļaujas, kas noteiktas ar preču zīmēm, patentiem, īpašumtiesībām un citām intelektuālā īpašuma tiesībām, kuras ir šādi apzīmētas.

2. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI UN IZŅĒMUMI

Mājaslapa un tās pakalpojumi ir paredzēti un piemēroti lietotājiem Latvijā no 13 gadu vecuma. Mēs negarantējam, ka saturs, kas pieejams Mājaslapā vai ar tās starpniecību, ir piemērots lietošanai vai pieejams citās valstīs. Jūs varat apmeklēt un izmantot Mājaslapu uz savu atbildību. Mājaslapas saturs tiek piedāvāts tikai vispārējai informācijai, un nav interpretējams kā konsultācija vai ieteikums, un šāda informācija nevar kalpot par pamatu nevienam lēmumam vai rīcībai, tostarp jebkāda Mājaslapā publicētā informācija nevar aizstāt speciālista atzinumu, kurš atbilst katra indivīda vajadzībām. Nedz Mājaslapa, nedz tās saturs nav paredzēts, lai aizstātu veselības aprūpes profesionāļa uzstādītu atzinumu vai diagnozi. Vienmēr ir ieteicams meklēt palīdzību pie kompetenta veselības aprūpes speciālista jebkādos ar medicīnisko stāvokli saistītos jautājumos vai citu jautājumu gadījumā - pie atbilstošās jomas speciālista.

 

Mājaslapā var būt neprecizitātes un tipogrāfiskas kļūdas. Mēs paturam tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, labot un/vai uzlabot pašreizējo saturu. Mēs veicam saprātīgus centienus, lai atjauninātu informāciju Mājaslapā, bet mēs neapgalvojam un nesniedzam nekādu garantiju vai apliecinājumu tiešā vai netiešā veidā, ka Mājaslapas saturs ir precīzs, pilnīgs vai atjaunināts. Ja esat saimnieciskās vai profesionālās darbības veicējs vai veselības aprūpes profesionālis, mēs atsaucam visus netiešos nosacījumus, garantijas, attēlojumus vai citus noteikumus, kas var attiekties uz Mājaslapu vai jebkuru tās saturu. Ja esat patērētājs, mēs piedāvājam Mājaslapu vienīgi lietošanai mājas apstākļos un privātai lietošanai, un Jūs piekrītat neizmantot Mājaslapu nekādiem komerciāliem vai uzņēmējdarbības mērķiem. Mēs nekādā veidā neatsaucam vai neierobežojam savu atbildību pret Jums, ja to darīt būtu nelikumīgi. Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, nedz Uzņēmums, nedz citas personas, kas piedalās Mājaslapas izstrādē un uzturēšanā, nav atbildīgas par jebkādiem trūkumiem, kaitējumu, datu zudumu vai jebkādām kļūdām Mājaslapas saturā – tieši, netieši vai nejauši – saistībā ar savienojuma izveidošanu, pārlūkošanu vai lejupielādēšanu, apmeklējot Mājaslapu. Mēs varam pārtraukt vai atsaukt, vai ierobežot visas Mājaslapas vai jebkuru tās daļu pieejamību uzņēmējdarbības un operatīvu iemeslu dēļ, nesniedzot nekādus paskaidrojumus vai iepriekšēju paziņojumu.

3. TREŠO PUŠU SAITES

Mājaslapā esošās saites uz citām lapām un resursiem, ko nodrošina trešās puses, tiek sniegtas tikai vispārējai informācijai. Nevar uzskatīt, ka mēs atzīstam no šīm saitēm izrietošās saistītās mājaslapas vai informāciju, ko Jūs varat no tām iegūt. Mēs nekontrolējam šo vietņu vai resursu saturu.

Lietošanas not

4. RĪCĪBAS NOTEIKUMI

Izmantojot Mājaslapu, Jūs piekrītat ievērot visus piemērojamos likumus, noteikumus un priekšrakstus. Mēs sagaidām, ka Mājaslapas lietotāji ievēros likumu, kā arī cienīs citas personas un to tiesības. Aizliegts izmantot Mājaslapu un pakalpojumus, ko piedāvājam Mājaslapā:

 • jebkādā veidā, kas ir pretrunā ar jebkuriem piemērojamajiem likumiem vai noteikumiem;

 • jebkādā veidā, kas ir nelikumīgs vai krāpniecisks vai kam ir nelikumīgi vai krāpnieciski mērķi vai sekas;

 • lai kaitētu vai mēģinātu kaitēt, vai citā veidā pārkāptu citu personu likumīgās tiesības vai aizskartu to cieņu;

 • lai apmelotu, apvainotu, iebiedētu vai pazemotu jebkuru personu;

 • lai uzdotos par citu personu vai organizāciju, tostarp bez ierobežojumiem par jebkuru Uzņēmuma pārstāvi;

 • lai pārsūtītu vai nodrošinātu jebkādas nevēlamas vai neatļautas reklāmas vai citu noieta veicināšanas materiālu, vai jebkādu citu līdzīgu darījumu piedāvājumu;

 • lai kadrētu vai spoguļotu jebkuru Mājaslapas daļu;

 • lai izveidotu datubāzi, lejupielādējot un uzglabājot Mājaslapas saturu;

 • lai apzināti pārsūtītu jebkādus datus, nosūtītu vai augšupielādētu jebkādus materiālus, kas satur vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, spiegprogrammas, reklāmprogrammas vai jebkādas citas kaitīgas programmas vai līdzīgu datora kodu, kas paredzēts, lai kaitētu jebkuras datora programmatūras vai aparatūras darbībai; vai

 • lai iegūtu neatļautu piekļuvi Mājaslapai, serverim, uz kura Mājaslapa tiek glabāta, vai jebkuram serverim, datoram vai datubāzei, kas pieslēgti Mājaslapai. Mēs ziņosim par visiem šādiem pārkāpumiem attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm un sadarbosimies ar šīm iestādēm, atklājot tām Jūsu identitāti.

Izmantojot mūsu Mājaslapu, jūs piekrītat arī:

 • nepavairot, nedublēt, nekopēt vai nepārdot kādu Mājaslapas daļu, pārkāpjot Lietošanas noteikumus.

 • neiekļūt bez pilnvarojuma, lai bojātu vai traucētu,:

  • jebkurā Mājaslapas sadaļā;

  • jebkurā iekārtā vai tīklā, kurā tiek glabāta Mājaslapa;

  • jebkurā programmatūrā, kas tiek izmantota Mājaslapas nodrošināšanai; vai

  • jebkurā iekārtā vai tīklā, vai programmatūrā, kas pieder vai ko izmanto jebkura trešā persona.

Ja mēs esam informēti par jebkādām darbībām, informāciju vai materiāliem, kas ir izlikti, pārsūtīti vai citādi pieejami, izmantojot vai saistībā ar Mājaslapu, un kas var būt Lietošanas noteikumu pārkāpums, mums ir tiesības, bet ne pienākums, noņemt vai atspējot piekļuvi attiecīgajai informācijai vai materiāliem vai nekavējoties pārtraukt Mājaslapas lietošanu. Mums ir arī tiesības atklāt Jūsu identitāti jebkurai trešajai personai, kas apgalvo, ka jebkurš Jūsu Mājaslapā izliktais vai augšupielādētais saturs ir viņu intelektuālā īpašuma tiesību vai tiesību uz privātumu pārkāpums, un pastāv likumīgs pamats šādai atklāšanai.

5. TEHNISKĀ ATBILDĪBA

Mēs ieviesām mūsdienīgus drošības tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu Mājaslapas konfidencialitāti, integritāti, pieejamību un noturību. Tomēr mēs saprotam, ka nav iespējama 100% drošība, un tāpēc mēs negarantējam, ka mūsu Mājaslapa būs droša vai brīva no krāpšanās, 0 dienu ievainojamības, ļaunprogrammatūras vai vīrusiem. Jūs esat atbildīgs par savu informāciju tehnoloģiju, datora programmu un platformas konfigurāciju, piekļūstot Mājaslapai, un pienācīgu izmantošanu. Mēs iesakām izmantot ugunsmūri un programmatūru, kas aizsargā pret ļaunprātīgu rīcību. Ciktāl to pieļauj likums, mēs neesam atbildīgi un nevaram tikt saukti pie atbildības par jebkādiem bojājumiem, kas tiek nodarīti Jūsu datoram vai jebkuram citam Jūsu īpašumam, kad Jūs pieslēdzaties mūsu Mājaslapai vai piekļūstat tās saturam, kā arī izmantojat un pārlūkojat tās saturu, tostarp par jebkādiem nelabvēlīgiem gadījumiem, kuri var notikt, lejupielādējot jebkādus materiālus, datus, tekstu, attēlu, video vai audio materiālu. Turklāt, ciktāl to pieļauj likums, mēs neesam atbildīgi par jebkādiem tiešiem vai netiešiem bojājumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kas var rasties Mājaslapas nepareizas darbības vai darbības traucējumu rezultātā, vai jebkādu līdzīgu iemeslu dēļ.

6. DATU AIZSARDZĪBA UN PIEEJAMĪBA

Mājaslapas privātuma politika (“Privātuma politika”) un Mājaslapas sīkdatņu lietošanas noteikumi (“Sīkdatņu izmantošanas noteikumi”) definē noteikumus, saskaņā ar kuriem mēs apstrādājam jebkādus personas datus, ko mēs no Jums ievācam vai ko Jūs mums sniedzat. Piekļūstot Mājaslapai, Jums jāpiekrīt Privātuma politikai un Sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Privātuma politika un Sīkdatņu izmantošanas noteikumi ir neatņemama Lietošanas noteikumu sastāvdaļa.

 

Lai lietotu Mājaslapu, nav vajadzīga iepriekšēja identifikācija. Mājaslapa ir pieejama bez maksas. Mēs negarantējam, ka Mājaslapa vai tās saturs vienmēr būs pieejams vai nebūs pārtraukumi. Mēs varam apturēt vai atsaukt vai ierobežot visas mūsu vietnes vai kādas tās daļas pieejamību biznesa un darbības iemeslu dēļ. Mēs mēģināsim jums sniegt pamatotu ziņojumu par jebkādu apturēšanu vai atcelšanu.

7. SAITES UZ UZŅĒMUMA MĀJASLAPĀM, KADRĒŠANA

Jūs drīkstat norādīt saiti uz Mājaslapu ar nosacījumu, ka darāt to veidā, kas ir godīgs un likumīgs un kas nekaitē mūsu reputācijai, kā arī, ja to neizmantojat savtīgos nolūkos. Nav atļauts veidot saiti veidā, kas rada iespaidu par mūsu saistību, piekrišanu vai apstiprinājumu, ja tas neatbilst patiesībai.

8. ATBILSTĪBA

Lietošanas noteikumu neievērošana ir būtisks noteikumu, saskaņā ar kuru Jums ir atļauts lietot Mājaslapu, pārkāpums un šāda pārkāpuma gadījumā mēs varam veikt visas vai kādu no šīm darbībām:

 • brīdināt;

 • uzsākt tiesvedību pret Jums par visu to izdevumu un zaudējumu atlīdzību (tostarp, bet ne tikai, saprātīgas administratīvās un juridiskās izmaksas), kas radušies pārkāpuma rezultātā;

 • turpināt tiesvedību pret Jums; vai

 • pēc mūsu ieskatiem izpaust informāciju tiesībaizsardzības iestādēm.

9. PIEMĒROJAMIE LIKUMI

Ja vien piemērojamie likumi neparedz citādi, Lietošanas noteikumus, to priekšmetu un saturu (un jebkurus ārpus līgumiskos strīdus vai prasības) reglamentē Latvijas Republikas likumi. Jurisdikcija ir Latvijas Republikas tiesām. Piekritīgā tiesa nosakāma pēc Ārvalstu komersanta “Chemical Works of Gedeon Richter Plc.” Pārstāvniecība Latvijā juridiskās adreses.

10. KONTAKTI

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi attiecībā uz Mājaslapu vai Lietošanas noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar Uzņēmumu, izmantojot e-pastu office@richter.lv.

zinatiekare_4_3_1.2.3-min.png
bottom of page